;

PONIEWAŻ TWOJE GRUNTY ROLNE SĄ CENNIEJSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK

Cel: zmniejszanie śladu węglowego
Zwiększanie wydajności zasobów naturalnych
Zminimalizowanie wykorzystania zasobów naturalnych
Celem Grupy Bridgestone jest udział w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa poprzez dostosowywanie naszych działań do możliwości planety Ziemi w zakresie dostarczania zasobów.
Bazując na tej filozofii, opracowaliśmy długoterminową strategię środowiskową, która przyświeca nam na co dzień:

BYĆ W IDEALNEJ RÓWNOWADZE Z NATURĄ
(WKŁAD > WPŁYW)

Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, jednocześnie zwiększając wkład w jego ochronę.

DĄŻYMY DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW W 100% ZRÓWNOWAŻONYCHS

W tym celu zobowiązujemy się do przestrzegania trzech następujących zasad:

  • zmniejszenie zużycia surowców (poprzez zwiększenie wydajności zasobów)
  • recykling i skuteczne wykorzystanie zasobów
  • dążenie do korzystania wyłącznie z zasobów odnawialnych (technologie bez użycia materiałów nieodnawialnych)

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NORM USTANOWIONYCH NA ŚWIATOWYM POZIOMIE (zmniejszenie emisji CO2 o ponad 50%)

Jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo zwracamy szczególną uwagę na opartą na naukowych podstawach ideę redukcji emisji CO2 oraz obecne i przewidywane skutki zmian klimatycznych.
W oparciu o prognozy IPCC* oraz innych uznanych międzynarodowych agencji ustaliliśmy pożądany poziom redukcji emisji CO2 dla naszej działalności.

* Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu